Keskkond

Oleme keskkonna teemat vaadanud laiemalt ja selle alusel tegime taotluse ÜRO sertifikaadile mis kinnitab et tegutseme keskkonda säästvalt ja jälgime töötajate heaolu ja tingimusi, ärikeskonnas jälgime häid tavasi ja reegleid vt. dokumenti. Taotlus rahuldati.

Peame oluliseks tootmise organiseerimisel ja materjalide valikul keskkonna ohutust ja säästlikkust.

Organiseeritud on tootmisjääkide sorteerimine et erinevad komponendid jõuaksid taaskasutusse.

Uute seadmete soetamisel peame silmas keskkonnasõbralikkust.Valguslahenduse pakkumisel eelistame led lahendusi efektiivsema energia tarbimise ja hilisema utiliseerimise seisukohalt.

Partnerid:

planestar@planestar.eu